ritmo sinusal, fc 80, QRS normal aprox 60, PR normal, QRS normal, sokolow lion +, t negativa asimetrica en v2 - v6. I - I AVL Y AVF. por sobrecarga...