Hola! QRS regular, bradicardia a 48 lpm. QRS límite 120 msec,eje desviado a la derecha. HBPI.QT 440 msec (QTc400msec).Ondas auriculares regulares a...